فرانما
(حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

شماره استاندارد بین المللی : 2588-5022
صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
مدیرمسئول: حمید افشار
سردبیر: دکتر حامد فروزان
مدیر داخلی: مریم السادات میرحیدری
ویراستار: زهره دولتی
طراح جلد و صفحه آرا: مریم جامعی

هیئت تحریریه:

دکتر حامد فروزان (معاونت پژوهشی)
دکتر محمد بهرام زاده (استادیار بنیاد ایرانشناسی)
دکتر پوران طاحونی (استادیار بنیاد ایرانشناسی)
حمید افشار (مربی بنیاد ایرانشناسی)
حمیدرضا آریان فر (مربی بنیاد ایرانشناسی)
فاطمه فریدی مجید (مربی بنیاد ایرانشناسی)
حمیدرضا شیبانی (مربی بنیاد ایرانشناسی)
مجتبی رضایی (مربی بنیاد ایرانشناسی)

فصلنامه فرانما در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .

فهرست مطالب

شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه فرانما

مباحث تخصصی در حوزه نقد و معرفی منابع ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در فصلنامه فرانما بدانها پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:

مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.

پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.

مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.

درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.

متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه گیری» و «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» تدوین شده باشد.

مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.

مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.

توضیحات تصاویر و نمودارها به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدولها، به همراه منبع در بالای آنها آورده خواهد شد.

در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژههایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

ارجاع منابع در این فصلنامه درونمتنی و مطابق با این شیوه است:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب: شماره صفحه)؛ مثال: (زرشناس، 1391: 26).

در صورتی که کتاب دارای چند جلد باشد، شماره جلد در منبع درون متنی بدین شکل خواهد بود (صفا، 1363: 65/3).

در تنظیم فهرست منابع ابتدا كتابها و سپس مقالات به ترتیب زیر خواهند آمد:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام؛ اسم کتاب، شهر محل نشر: ناشر، شماره چاپ، جلد، سال. مثال: آل احمد، جلال؛ غرب زدگی، تهران: رواق، چاپ دوم، 1356.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام؛ «عنوان مقاله»، نام مترجم (در صورتی که مقاله ترجمه باشد)، محلی که مقاله در آن چاپ شده است، سال چندم، شماره، سال. مثال: سركاراتی، بهمن؛ «راه و روش شناخت ایران»، فصلنامه ایران و اسلام، سال اول، شماره اول، تابستان 1392.

درباره نشریه

فصلنامه فرانما که به کوشش مجموعه کتابخانه بنیاد ایرانشناسی منتشر میشود، تلاش دارد تا بنا به توان و استطاعت خود قدمی در حوزه نقد و معرفی منابع ایرانشناسی بردارد. رویکرد بنیاد ایرانشناسی از انتشار این مجله الکترونیکی معرفی منابع جدید این حوزه و تا حد امکان نقد، بحث و بررسی در حوزه منابع دانش ایرانشناسی است. دانش ایرانشناسی و شرق شناسی در خارج از ایران تعریف شده و مشخص است اما رویکرد این دانش با نگاهی از درون به مفهوم ایرانشناسی رویکردی جدید و نو است که به همت بنیاد ایرانشناسی مطرح شده و ضرورت دارد در مورد آن بیشتر و وسیعتر تعمق شود. لذا شناخت و درک درست از منابع این حوزه امری ضروری و مهم است. دست اندرکاران مجله فرانما امیدوارند تا در این راه از نظر صاحبنظران این حوزه بهرهمند شده و گامی هر چند کوچک در جهت رشد و تعالی دانش ایرانشناسی بردارند.

تماس با ما :

  • تلفن: 8- 88066146 داخلی 1139
  • دورنگار: 88608928
  • کدپستی: ۱۴۳۷۸۳۵۸۵۹
  • رایانامه : faranama@chmail.ir
  • نشانی: تهران، شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، بنیاد ایرانشناسی، کتابخانه

ارسال مقالات :

علاقمندان می توانند مقالات و پژوهش های خود را منطبق با شیوه نامه نگارش مقالات به آدرس زیر ارسال نمایند :

رایانامه : faranama@chmail.ir

تلفن: 8- 88066146 داخلی 1139

ارتباط با ما :

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©1396

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات